Natur

Jeg har altid interesseret mig for naturen. Og har været engageret i foreningsarbejde omkring natur siden 1974.
Først i foreningen Natur & Ungdom og siden hen i Danmarks naturfredningsforening. 
Interessen er meget bred med særligt fokus på planter, hvorfor jeg naturligvis også er medlem af Dansk Botanisk Forening.

Indenfor planter facinerer især Orkideerne mig, hvorfor jeg har været på to ture til Rhodos for at fotografere så mange som jeg nu kunne på en uge.

Jeg er af den opfattelse af verden, at ALLE levende væsner på jorden har en berettigelse! Endvidere så mener jeg også, at alt levende har følelser af en eller anden størrelse og at ALLE væsner kan kommunikere med hinanden.
Derfor synes det for mig at være noget vrøvl, når vegetarer bruger det ikke at ville slå dyr ihjel som en undskyldning – man slår jo også planter ihjel!